Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

V20BVCBK

V20SGeBK

20 chai rượu

V40SGeBK

40 chai rượu

V40BVCBK

V40SG2eBK

40 chai rượu

V40DG2eBK

38 chai rượu

V190SG2eBK

155 chai rượu

V190BVC

V300SG2eBK

300 chai rượu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

V40BVCS3


V40SGeS3

40 chai rượu

V155SGeS3

166 chai rượu

V155SG2eS3

154 chai rượu

V110SGeS3

121 chai rượu

V40SG2eS3

40 chai rượu
 
 

ALV30SGE

32 chai rượu

ALV30SG2E

32 chai rượu

ALV190SG2E

155 chai rượu

ALV150SG2E

120 chai rượu

ALV40SGE

40 chai rượu

ALV40SG2E

40 chai rượu

ALV40DG2E

38 chai rượu
 

V160SP

120 chai rượu

V120SP

90 chai rượu

V160SG

120 chai rượu

V120SG

90 chai rượu

V50SGE

48 chai rượu

V30SGMe

32 chai rượu

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ALV190SG2E

155 chai rượu

V160SG

120 chai rượu

V190SG2eBK

155 chai rượu

V300SG2eBK

300 chai rượu

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ jody.koh@electrolux.com
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ
Đã đăng ký bản quyền ©. Vintec là thương hiệu đã được đăng ký trên toàn thế giới.