Classic 系列

V50SGE

容量** : 48瓶
可调温度 : 5°C - 18°C
层格 : 4
体积(高 x 宽 x 深 : 890mm x 605mm x 600mm
温度控制 : 电子按键式
屏幕 :
重量 : 52kg
压缩机系统 :

单一温度适宜陈酿美酒或品尝美酒

双层玻璃门

       

可左右调换门铰*

冷冻安全恒温器

       

蓝光LED柜灯

   
       
 
酒瓶排列
 
 
下载说明书

** 容量以Bordeaux 0.75升的酒瓶为在标准,层架数目及排列方法而已。* 购买时请选定门铰位置(不适用于V155SG2E/S)

联络电邮info@vintec-cellar.com
以上产品如有修改,怒不另行通知。版权所有©. Vintec 是世界注册商标