Allure 系列

ALV150SG2E

容量** : 120瓶
可调温度 : 5°C - 22°C
层格 : 5
体积(高 x 宽 x 深 : 1550mm x 595mm x 595mm
温度控制 : 电子按键式
屏幕 :
重量 : 71kg
门锁 :

可调单一或多层温度适宜陈酿或品尝美酒

环保科技

       

可左右调换门铰*

易拆式木层架

       

温度警号

按键锁

       

双层玻璃门

白光LED柜灯

       

活性碳过滤网

   
       
 

酒瓶排列

 
 
下载说明书

** 容量以Bordeaux 0.75升的酒瓶为在标准,层架数目及排列方法而已。* 购买时请选定门铰位置(不适用于V155SG2E/S)

联络电邮info@vintec-cellar.com
以上产品如有修改,怒不另行通知。版权所有©. Vintec 是世界注册商标